TRENDING POSTS

หายาก…ในอุทยานแห่งชาติ

admin

admin


เรื่องโดย คมฉานตะวันฉาย

ในหนังสือ น้ำตกในอุทยานแห่งชาติ ที่สำนักอุทยานแห่งชาติ ได้จัดทำขึ้นเป็นลักษณะ E-book  (ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในหน้าเพจของสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)  นอกจากจะมีการแนะนำน้ำตกในอุทยานแห่งชาติต่างๆแล้ว ยังมีการเอ่ยถึง พืชและสัตว์ที่หายากในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะได้แนะนำเป็นตัวอย่าง 4  ตัวอย่าง   4  แห่ง เพื่อเป็นตัวอย่าง

ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน พอลงไปตามบันไดจากลานจอดรถ สังเกตหินที่ขนาบสองข้าง จะสังเกตเห็นพืชหายาก ที่เรียกว่าผักกาดหินคลองลาน  (Damrongia  cyanantha  Triboun)

ผักกาดหินคลองลาน
บริเวณพบเห็นผักกาดหินคลองลาน

  ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่างที่คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร   ขึ้นบนโขดหินริมลำธารในป่าดิบแล้ง  ความสูงประมาณ  300 เมตร  เป็นไม้ล้มลุกปีเดียว ใบเดี่ยวรูปรี  กวาง13-15 เซนติเมตร ยาว 24-25  เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอกสีม่วงออกเป็นช่อ  แต่ละช่อมีประมาณ 1-13 ดอก ขึ้นได้บริเวณที่เป็นผิวหินปูนมีความชื้นสูง และมีมอสขึ้นด้วย  ในฤดูฝนพืชต่างๆ สดชื่น  เราจะเห็นดอกสีม่วง  สดใส  ของผักกาดหินคลองลานออกดอก อวดสีสันทักทายคนรักธรรมชาติ

ไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   ฝั่งทางด้านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.๑๐ (ประจันตคาม) ถ้ามีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในลำธาร ในน้ำตกตะคร้อ  หรือในลำธารน้ำจากห้วยตะคร้อ  หรือลำห้วยสายน้ำตกตาขนดำ น้ำตกฟองสบู่  บนก้อนหิน จะเห็นพืชชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กๆขึ้นอยู่บนก้อนหิน ถ้าไปในฤดูฝนจะเห็นดอกที่บานติดหิน  แต่ถ้าไปในฤดูแล้งจะเห็นเป็นคราบแห้งๆ อยู่บนก้อนหิน   พืชมหัศจรรย์นี้คือ  ดอกไม้หิน

ดอกไม้หิน
น้ำตกตาขนดำ อช.เขาใหญ่ แหล่งพบเห็นดอกไม้หิน

ดอกไม้หินเป็นพืชที่ไม่เหมือนพืชทั่วไป ขึ้นบนหินที่น้ำไหลเชี่ยว เช่น  ในลำธาร  ลำห้วย  โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่ใต้น้ำ เมื่อน้ำลดจึงโผล่มาให้เห็น   เป็นพืชในวงศ์  PODOSTEMACEAE  หรือวงศ์  Podostemonaceae

ในภาพเป็นดอกไม้หิน Polypleurum ubonense    เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกที่มีรายงานว่าพบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   พบเห็นบนก้อนหินในลำห้วยตะคร้อ  ลำห้วยไสใหญ่ ลำห้วยน้ำตกตาขนดำ-ฟองสบู่

ดอกไม้หิน  เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี  มีรากเป็นแผ่นแข็งเปราะ  มีใบเป็นเกล็ดเล็กๆ ดอกสมบูรณ์เพศ มรขนาดเล็กมากออกเดี่ยวที่ปลายยอก ก้านดอกสั้นและอยู่ในกาบเล็กก่อนที่จะบาน  ดอกมีเพียงกลีบรวม 2 กลีบ เกสรเพศผู้มีสองอัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 2  ช่อง เจริญเป็นผลแบบแก่แตก มี 2 เสี่ยง   

(ข้อมูล:หนังสือพรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่    (พ.ศ.2549) หน้า214-215 :  ดร.ก่องกานดา ชยามฤต  สำนักหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

แต่หากใครได้ลงไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว    ในลำธารน้ำตก  ถ้าโชคดีอาจจะเห็นปูเจ้าฟ้า   แห่งป่าหงาว ก็ได้

ปูชนิดนี้มีลักษณะที่โดดเด่นคือมีตัวสีขาว     และตรงเบ้าตาและขาทั้งหมด(นอกจากก้าม)เป็นสีดำ   แลดูคล้ายแพนดา    จึงเรียนกันว่า   Panda Crab     มี ชื่อวิทยาศาสตร์ Phricotelphusa sirindhorn

ปูเจ้าฟ้า
อุทยานน้ำตกหงาวใช้ปูเจ้าฟ้าเป็นสัตว์ประจำถิ่น

เป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ ที่พบครั้งแรก 2 ตัว ที่ลำธารน้ำตกหงาว ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว  และเมื่อส่งตรวจสอบจึงรู้ว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลก   และเมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปูชนิดใหม่นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงใส่พระทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงการอนุกรมวิธานทางด้านสัตว์น้ำของประเทศไทยและของโลก ทรงพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์ว่า “ ปูเจ้าฟ้า ” เป็นชื่อปูชนิดนี้ได้

เดิมเคยคิดกันว่ามีเพียงที่เดียวคือที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว แต่พบว่ามีการพบเจอที่ลำธารน้ำน้ำตกห้วยยาง  จังหวัดประจวบ    และในลำธารน้ำป่าแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วย   แต่ยังคงเป็นปูที่หายาก

แต่ถ้าขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติสองแคว จ.พิษณุโลก     ในลำห้วยริมลานกางต็นท์    อาจจะพบเจอปูหายากที่เรียกว่าปูสองแคว (Land Crab: Thaipotamon phitsanulok)

ปูสองแคว

ปูชนิดนี้ค้นพบ โดยนายฉลอง นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่  ซึ่งได้ติดตามศึกษาปูชนิดนี้นานถึง 1 ปี และได้ส่งตัวอย่างไปให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ศึกษา พบว่าเป็นปูป่าพันธุ์ใหม่ ซึ่งไม่เคยพบปูสายพันธุ์นี้ในที่แห่งใดมาก่อนเลย  พบในลำห้วยหรือตามซอกหินที่มีน้ำไหล พื้นเป็นหินและเป็นแหล่งน้ำซับในบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย – เขาประดู่ หมู่ 2 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  และในลำธารใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแควน้อย

ปูชนิดนี้มีลักษณะที่ สวยงาม   มีสีสันสดใส   ผิดจากปูที่พบเห็นทั่วไป คือ ขอบใต้ดวงตาของปูจะมีเส้นสี ขาวโค้งรับกับลูกตา ก้ามปูมีสีน้ำเงินเข้มตลอดก้าม บางตัวก้ามมีสี เช่น ปลายสุดของก้ามมีสีอ่อนฟ้าควันบุหรี่ โคนก้ามเป็นสีฟ้าอ่อน บางตัวมีก้ามสีเหลือง และก้ามสีส้ม สดใสสวยงามมาก ส่วนกระดองปูบางตัวมีสีเทา และบางตัวมีสีดำสนิท ขนาดของลำตัวปู ประมาณ 5 – 6 เซนติเมตร กินพืชน้ำและแมลงเป็นอาหาร ออกหากินบนบกในเวลากลางคืน

อุทยานแห่งชาติแควน้อย

ถือเป็นปูสายพันธุ์หายาก ถิ่นเดียวของพิษณุโลก พบในพื้นที่ที่เป็นลำธารชุ่มเย็น ร่มครึ้ม  ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่  และอุทยานแห่งชาติแควน้อย  ในช่วงหน้าฝน  ปูที่เคยขุดรูอยู่ในลำห้วยลำธารแห้ง จะออกมาหากินทำให้พบเห็นได้ง่ายขึ้น   แล้ง ปูจะขุดรูอยู่ในลำห้วยใกล้ลานกางเต็นท์ หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแควน้อยนั่นเอง (ข้อมูล/ภาพ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก )

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพียงเล็กน้อย ที่สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาหนังสือน้ำตกในอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งยังมีสิ่งที่น่าสนใจ แทรกไปในเนื้อหาอีกมากมาย  ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่.   https://www.facebook.com/177283235750504/posts/2601178170027653/

ป้ายกำกับ:,
Leave a Comment