Travel Trip

เที่ยวมุมลับแม่จัน เชียงราย : เวียงหนองหล่ม (มีคลิป)


พาไปเที่ยวจุดลับที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก “เวียงหนองหล่ม” ตามหาอาณาจักรโบราณ 1,000 ปี ชมฝูงควายนับร้อย กับภาพ landscape ที่หาชมได้ยาก มีน้ำพุร้อนซ่อนตัวอยู่ภายใต้หนองน้ำแห่งนี้ด้วย

ตามหลักฐานทางธรณีวิทยา หนองน้ำแห่งนี้ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นจาก รอยเลื่อนแม่จัน และเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในอดีต กลายเป็นหนองน้ำใหญ่ ที่สวยงาม เป็นแหล่งอาศัยของ นก และสัตว์น้ำนานาชนิด

ที่ประทับใจมากๆคือภาพฝูงควายที่ปางควายตอนสายๆ แต่ละคอกจะปล่อยออกมาเพื่อให้ควายออกมาหากินในหนองหล่ม นับร้อยตัว เห็นพวกมันวิ่งลงน้ำที่สูงไม่ถึงเข่า พวกเราเดินเข้าไปคงยาก เรือเข้าไปก็ยังไม่ได้ น้ำตื่นเกิน แต่เป็นภาพสวยงามากๆ

พิกัด : เวียงหนองหล่ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พิกัด จุดต่างๆที่ใคลิป
• พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม โรงเรียนจันจว้า
https://goo.gl/maps/qTVkQoKfxUzv2vq67
• น้ำพุร้อนป่าตึง
https://goo.gl/maps/BXYqcvnGL1uAxYdg9
• วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
https://goo.gl/maps/3SCxSD3G6bRrcp338
• จุดชมวิวเวียงหนองหล่ม แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาเวียงหนองหล่ม
https://goo.gl/maps/CGh3ErNudNxjJjkN8
• หนองปางควาย
https://goo.gl/maps/PSmmb5TagoqCNMHk6
• เกาะแม่หม้าย วัดป่าหมากหน่อ
https://goo.gl/maps/1ARya8rRfdjmHE637
• กลางเวียงหนองหล่ม
https://goo.gl/maps/dedz5vLyzPAMcpp68

เนื้อหาในคลิป
0:00 intro แนะนำเนื้อหาในคลิป
3:09 แม่จัน เชียงราย
3:20 น้ำพุร้อนป่าตึง
7:57 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม โรงเรียนจันจว้า
9:17 วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
9:56 ตำนานโยนก สร้างเมืองโยนก – การล่มสลายของอาณาจักรโยนก
10:56 ตำนานปลาไหลเผือก พญานาคถล่มเมือง
11:56 จุดชมวิวเวียงหนองหล่ม แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาเวียงหนองหล่ม
15:24 หนองปางควาย
16:12 ตามหาจุดน้ำพุร้อน กลางเวียงหนองหล่ม
16:45 เวียงหนองหล่ม เกิดขึ้นได้ยังไง ลักษณะ ภูมิประทศ
19:15 วิถีคนกับควาย ปางควาย
20:23 เกาะแม่หม้าย วัดป่าหมากหน่อ
21:49 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม
24:27 มื้อพิเศษ กลางเวียงหนองหล่ม

คลิปเที่ยวแม่จัน เชียงราย

Leave a Comment