RECOMMENDED POSTS, Travel NEWS

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดการใช้งาน หนังสือ น้ำตกในอุทยานแห่งชาติ ในระบบ E-book

admin

admin


เพื่อเป็นการรวบรวมน้ำตกในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ(เฉพาะอุทยานแห่งชาติที่มีน้ำตก) จัดเก็บในรูปแบบเดียวกันทุกอุทยานแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลน้ำตก ลำห้วยลำธารในอุทยานแห่งชาติ  และยังเป็นข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้อีกด้วย

โดยมีการแยกในแต่ละภาค (ภาคเหนือมี ๓ ตอน ) แต่ละภาคจะมีสารบัญ เพื่อให้เลือกดูในแต่ละอุทยานแห่งชาติตามที่ต้องการได้    โดยเมื่อเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแล้ว จะมีประวัติการจัดตั้ง มีที่ที่กำหนดตำแหน่งของน้ำตก เพื่อให้เห็นภาพรวม และเมื่อเข้าไปในแต่ละน้ำตก จะมีข้อมูลที่จั้ง พิกัด การเข้าถึง และข้อมูลของน้ำตกนั้นๆ   รวมทั้งมีการล้อมกรอบถึงพืชพรรณที่โดดเด่น เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือความโดดเด่นทางธรณี      เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท่องเที่ยว

   โดยสามารถสแกน QR code จากในภาพ  หรือเข้าไปตามลิงค์เหล่านี้ 

เหนือ ๑ https://anyflip.com/cgpyx/ipsl/
เหนือ ๒ https://anyflip.com/cgpyx/szul/
เหนือ ๓ https://anyflip.com/huvnh/mvza/
ตะวันออกเฉียงเหนือ https://anyflip.com/cgpyx/ekdb/
กลาง https://anyflip.com/cgpyx/rwzz/
ออก https://anyflip.com/cgpyx/xuwd/
ใต้ https://anyflip.com/cgpyx/hfdf/

ป้ายกำกับ:,
Leave a Comment