ททท.ชวนเที่ยว 9 มงคลเมืองปฐมราชธานีสุโขทัย พิเศษ Package 299.-บาท

พิเศษ Package 299.-บาท นมัสการสิ่งศักดิ์ 9 มงคล ในอาณาจักรสุโขทัย  เมืองมรดกโลก และ ชมบางส่วนของสถานที่ถ่ายทำละครดัง  “ขุนเดช”

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555  

(ราคานี้เป็นโปรแกรมเดินทาง พร้อม มัคคุเทศก์+ค่ารถเมล์ไม้+รถรางนำชมและโปรแกรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคลในสุโขทัย และ ค่ากิจกรรมเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรต)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 055-616228-9 และ บริษัทสุโขทัย ทราเวิล เซอร์วิส โทรศัพท์ 055-613075-6
เส้นทาง ไหว้พระ ๙ มงคลเมืองปฐมราชธานี (สุโขทัย)

13.30 น. รถเมล์ไม้ หรือรถคอกหมู ซึ่งเป็นรถเมล์ประจำท้องถิ่น พาหนะเดินทางของเส้นทางไหว้พระ        
รับท่านจากโรงแรมที่พัก พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น แนะนำข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวและเรื่องราวในอดีตของราชธานีสุโขทัย

14.00 น. ร่วมกิจกรรม เส้นทางไหว้ พระ 9 มงคลเมืองปฐมราชธานีสุโขทัย เริ่มต้นด้วยการสักการะ 
1.ศาลพระแม่ย่า  เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่ชาวสุโขทัยให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา หลังจากนั้นกราบนมัสการ  
2.หลวงพ่อเป่า วัดราชธานี ขอพรให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปจากชีวิต เสร็จแล้วไปชมความงดงามของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่งดงามที่สุด 2 องค์ 
3.หลวงพ่อโต 
4.หลวงพ่องาม วัดไทยชุมพล เมื่อสักการะแล้วสัมผัสถึงความสงบ ร่มเย็นคลายความรุ่มร้อนให้จิตใจเราได้สงบ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเก่า 
5.กราบนมัสการหลวงพ่อขาว ประดิษฐานในพระอุโบสถกลางน้ำ  วัดตระพังทอง  เสร็จแล้วเดินทางต่อไปในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในเขตโบราณสถานรอบนอก เพื่อตามรอยตำนานพระพูดได้ 
6.พระอจนะ วัดศรีชุม “อจนะ” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง ผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้” หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครดังเรื่อง “ขุนเดช”  เสร็จแล้วลัดเลาะไปตามเส้นทางผ่านวัดพระพายหลวง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สระบัวหลวง ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าชม “หอพระ” ที่คงความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้  ภายในประดิษฐาน 
7.พระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธรูปสำคัญที่ได้รับการบูรณะหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสุโขทัยในอดีต  เดินทางต่อเพื่อเข้าสู่เขตโบราณสถานชั้นใน สักการะ 
8.พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถทรงประดิษฐ์อักษรไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองสุโขทัยให้เจริญรุ่งเรือง 

18.00 น. เดินทางถึงบริเวณด้านหน้า 
9.วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี           
ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินในมุมมองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมรับประทาน อาหารว่างแบบพื้นบ้าน ก่อนเข้าพิธีสำคัญภายใน วัดมหาธาตุ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กว่า 800 ปี  เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  คือ พระศรีศากยมุนี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่วัดสุทัศน์เทพวนารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
18.30 น.  ร่วมกิจกรรมพิเศษ พิธีเวียนเทียนและปล่อยโคมลอย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระเกศแก้ว จุฬามณีบนสรวงสวรรค์   

19.30 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย** โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการในราคาพิเศษ 
1.โรงแรมอนันดา   
2.โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 
055-616228 หรือ บริษัท สุโขทัย ทราเวลเซอร์วิส โทรศัพท์ 055-613075-6

ที่มา: 

ททท.สำนักงานสุโขทัย

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel