สถาปัตยกรรมสิงคโปร์ สวยงามโดดเด่น

เป็นประเทศเล็กๆที่ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และคนทั่วโลกจดจำได้ถึงความสวยงาม โดดเด่นของประเทศนี้ ถ้ามองไปรอบๆ จะเห็นสถาปัตยกรรมที่ สวยงามอยู่รอบตัวเต็มไปหมด และเป็นส่วนหนึ่งของแลนมาร์คที่ทุกคนต้องมาเยือนหรือสักครั้งที่จะขอมาถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งอาคารเก่าแก่ อาคารทันสมัย และอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ไปเที่ยวสิงค์โปร์ครั้งนี้เลยได้มีโอกาสถ่ายภาพเก็บไว้บ้างครับ เอามาลงให้ดูกัน