เปิดอุทยานแห่งชาติ 1 กรกฎาคม นี้

นักเดินทางหัวฟู's picture
ได้เห็นข่าวของมาจากประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าอุทยานแห่งชาติจะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ หลังจากปิดมาพักใหญ่จากสถานการณ์ โควิด19  ซึ่งอุทยานแห่งชาติของเราตอนนี้ทั้ง 155 แห่ง จะมีบางแห่งที่เปิดทั้งหมด 64 แห่ง ,เปิดเพียงบางส่วน 63 แห่ง และปิด 28 แห่ง  ไปดูและวางแผนไปเที่ยวกันค่ะ  ส่วนการไปเที่ยวนั้น ก็จะมีวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิ และในแต่ละพื้นที่จะมีการเชคอิน-เชคเอาท์ ผ่านเวปไซด์หรือแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ และเราสามารถเชคจำนวนผู้รับบริการได้ด้วย เพราะในแต่ละพื้นที่จะเปิดให้บริการแบบจำกัดจำนวนคน 

64 อุทยานแห่งชาติ ที่เปิดบริการทั้งหมด 

1.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2.อุทยานแห่งชาติทับลาน
3.อุทยานแห่งชาติปางสีดา
4.อุทยานแห่งชาติตาพระยา
5.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
6.อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย
7.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
8.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว
9.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
10.อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ
11.อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
12.อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
13.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
14.อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
15.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
16.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
17.อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการเป็น อช.)
18.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
19.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
20.อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
21.อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
22.อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
23.อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
24.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
25.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
26.อุทยานแห่งชาติเขานัน
27.อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
28.อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
29.อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
30.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
31.อุทยานแห่งชาติขาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้(เตรียมการเป็น อช.)
32.อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการเป็น อช.)
33.อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี(เตรียมการเป็น อช.)
34.อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง(เตรียมการเป็น อช.)
35.อุทยานแห่งชาติตาดโตน
36.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
37.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
38.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
39.อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม(เตรียมการเป็น อช.)
40.อุทยานแห่งชาติภูลังกา
41.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
42.อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท(เตรียมการเป็น อช.)
43.อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
44.อุทยานแห่งชาติแควน้อย(เตรียมการเป็น อช.)
45.อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
46.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
47.อุทยานแห่งชาติคลองลาน
48.อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
49.อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
50.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
51.อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
52.อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
53.อุทยานแห่งชาติแม่จริม
54.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
55.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
56.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
57.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท(เตรียมการเป็น อช.)
58.อุทยานแห่งชาติแม่วะ
59.อุทยานแห่งชาติดอยจง
60.อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต(เตรียมการเป็น อช.)
61. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
62. อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
63. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
64. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

63 อุทยานแห่งชาติที่เปิดให้บริการเพียงบางส่วน

1.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
2.อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
3.อุทยานแห่งชาติไทรโยค
4.อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
5.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
6.อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
7.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
8.อุทยานแห่งชาติพุเตย
9.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
10.อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
11.อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
12.อุทยานแห่งชาติเขาสก
13.อุทยานแห่งชาติแหลมสน
14.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
15.อุทยานแห่งชาติคลองพนม
16.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
17.อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
18.อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
19.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
20.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
21.อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
22.อุทยานแห่งชาติแม่เงา
23.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
24.อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
25.อุทยานแห่งชาติบางลาง
26.อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
27.อุทยานแห่งชาติไทรทอง
28.อุทยานแห่งชาติภูเรือ
29.อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
30.อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
31.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
32.อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
33.อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
34.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
35.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
36.อุทยานแห่งชาติภูพาน
37.อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
38.อุทยานแห่งชาติภูผายล
39.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
40.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
41.อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
42.อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
43.อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
44.อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
45.อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
46.อุทยานแห่งชาติแม่ยม
47.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
48.อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
49.อุทยานแห่งชาติแม่เมย
50.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
51.อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
52.อุทยานแห่งชาติขุนแจ
53.อุทยานแห่งชาติภูซาง
54.อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
55.อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
56.อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(เตรียมการเป็น อช.)
57.อุทยานแห่งชาติออบหลวง
58.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
59.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
60.อุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้
61. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
62. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
63. อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 

28  อุทยานแห่งชาติ ที่ยังไม่เปิด
 
1.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
2.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
3.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
4.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
5.อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
6.อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
7.อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป(เตรียมการเป็น อช.)
8.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
9.อุทยานแห่งชาติภูเวียง
10.อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
11.อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
12.อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
13.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
14.อุทยานแห่งชาติลานสาง
15.อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี
16.อุทยานแห่งชาติขุนขาน
17.อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
18.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
19.อุทยานแห่งชาติผาแดง
20.อุทยานแห่งชาติแม่โถ
21.อุทยานแห่งชาติแม่วาง
22.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
23.อุทยานแห่งชาติออบขาน
24.อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
25.อุทยานแห่งชาติสาละวิน
26.อุทยานแห่งชาติปม่สะเรียง(เตรียมการเป็น อช.)
27.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
28.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี


*ไม่อนุญาตให้นำโฟม พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าอุทยานฯ 
 สายด่วน 1362  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม