เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่(CTM) ร่วมงานกับThailand Travel Mart Plus 2017 (TTM+ 2017)

Boysadoodta's picture

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Travel Mart 2017 โดยได้จัดงานร่วมกับ Thailand Travel Mart Plus 2017 (TTM+ 2017) ซึ่งเป็นงาน Travel Mart ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน  2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในเวทีระดับโลก

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิตด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Travel Mart Plus 2017 (TTM+ 2017) จำนวนกว่า 900 คน  โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับ คณะผู้แทนด้านการท่องเที่ยวระดับโลกที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย