จังหวัดตรัง (Trang)

รีวิวร้านล่อคุ้ง (Lo Khung) ราดหน้าจานเปลซุปเปอร์กุ้ง ตรัง
Canopy Walkway  สะพานศึกษาเรือนยอดไม้ จ.ตรัง
เกาะสุกร จ.ตรัง  เรียบง่าย ธรรมดา แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าประทับใจ
ขนมเปี๊ยะยิ้มธรรมรินทร์
ร้านสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด (ตรัง)
นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ ชมเมืองตรัง
ถ้ำมรกต อำเภอกันตัง จ.ตรัง
อนุสาวรีย์ พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
ถ้ำเขาช้างหาย
เกาะกระดาน
เกาะเชือก-เกาะแหวน
น้ำตกลำปลอก
น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกไพรสวรรค์
เกาะสุกร
ยางพาราต้นแรก ของประเทศไทย