จังหวัดปทุมธานี (Pathumthani)

ชาบู บู๊ตึ๊ง (Shabu BooTueng) คูโรบูตะเนื้อนุ่ม
SKI365 ที่เล่นสกีแห่งแรกของเมืองไทย
พิพิธภัณฑ์หินแปลก
วัดเจดีย์หอย
วัดเขียนเขต
วัดท้ายเกาะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
วัดพืชอุดม
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
วัดบัวขวัญ
ศูนย์ฝึกสุนัขคลองหลวง
โรงเรียนมวยไทย
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้