เขื่อนกระเสียว

เขื่อนกระเสียว

เขื่อนกระเสียว อยู่ที่ตำบลด่านช้าง ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยกระเสียว ของกรมชลประทาน เดิมพื้นที่อำเภอสองพี่น้องมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จนเมื่อปี พ.ศ.2523 สมัย ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เขื่อนกระเสียว รับน้ำไม่ได้มาก จึงให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เขื่อนกระเสียว เพื่อป้องกันน้ำท่วม เขื่อนกระเสียว เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำสร้างกั้นลำห้วยกระเสียว ยาว 4,250 เมตร สูง 32.50 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุด 240 ล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นเขื่อนดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปชมทิวทัศน์ บริเวณสันเขื่อนต้องเดินขึ้นบันได จากลานฟจอดรถด้านล่าง เมื่อขึ้นไปถึงจะมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลสุดสายตาถึงเขาพุเตย มีร้านอาหารบริการใกล้ลานจอดรถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เขื่อนกระเสียว โทร. 0 3559 5120

ติดต่อ: 

โทร. 0 3559 5120

สถานที่ตั้ง: 

เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::14.450672163670392,99.8069972981466 + 14.83348404999639,99.65388393349713 |zoom=12 |center=14.857859347362599,99.66350555419922 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel