ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าก๊อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย 6.5 กิโลเมตร     ก่อนปรับโครงสร้างกรมวิชาการเกษตรปี 2525     มีชื่อเดิมว่า สถานีกสิกรรมเชียงราย กรมกสิกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  นอกจากจะเป็นแหล่งให้ความรู้ทางการเกษตรแล้ว  ภายในศูนย์ฯ  ยังได้ตกแต่งปรับปรุงพื้นที่ ต่าง ๆ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของแปลงทดลองไม้ดอกไม้ประดับทั้งไม้ดอกเมืองหนาว และเมืองร้อนตามฤดูกาล  นอกจากนี้ยังสามารถชมสวนสมุนไพรพื้นบ้าน    สวนไม้หอมหายากภายในแปลงเพาะปลูกที่จัดสรรไว้อย่างเป็นระบบกว่า 2,000 ไร่

              สำหรับผู้นิยมดูนกไม่ควรพลาดชมฝูงนกนานาชนิด และนกน้ำนับหมื่นตัวภายในบึงน้ำขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากมาย   ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน  พร้อมเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรใหม่สดทุกวัน ได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายแห่งนี้

  งานวิจัยเด่นของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

 •             การปรับปรุงพันธุ์และรวบรวมพันธุ์มะม่วง เงาะ ลำไย และลิ้นจี่
 •             การวิจัยฟื้นฟูการจัดการสวนลำไยหลังใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต
 •             วิจัยการเจริญเติบโต ออกดอก และพัฒนาของผลลิ้นจี่พันธุ์เบา
 •             การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันเขตภาคเหนือตอนบน
 •             การจัดการสวนส้มโอให้ปลอดโรคแคงเกอร์
 •             การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวสมุนไพรปัญจขรรจ์ ในระยะให้สารสำคัญสูงสุด
 •             การใช้ปลูกพืชคลุมดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลิตส้มอินทรีย์
 •             การปรับปรุงพันธุ์และรวบรวมพันธุ์ปทุมมา
 •             เทคนิคการผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาปลอดโรค
 •             การให้ปุ๋ยละลายในน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพของหน้าวัว
 •             เทคนิคการผลิตกล้วยไม้รองเท้านารีให้ได้คุณภาพ

จุดท่องเที่ยวภายในศูนย์
          
ชมนกน้ำรอบบึงใหญ่
          บึงน้ำขนาดใหญ่กว่า 350 ไร่ ภายในศูนย์ฯ  เป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำนานาพันธุ์นับหมื่นตัว เช่น นกเป็ดน้ำจากจีน และไซบีเรีย  จะอพยพเข้ามาช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  นกกระสาและ นกกระยาง    จะเข้ามาอาศัยในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน         ในขณะที่ นกระเต็น  นกนางแอ่น นกแซงแซวหางบ่วง  นกหัวขวาน  สามารถชมได้ตลอดทั้งปี
 
          
แปลงไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียน
          แปลงดอกไม้ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับบนเรือนเพาะชำ  และปลูกกลางแจ้ง จะปลูก หมุนเวียนกันตามฤดูกาล   ซึ่งสามารถเข้าชมความงามได้ 2 ช่วง คือ ชมกุหลาบ   เบญจมาศ  ลิลลี่ แกลดิโอลัส  ในเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  และชมปทุมรัตน์  พลอยไพลิน  ดอกกระเจียว ดาหลาหงส์เหิน  ซึ่งชูช่อดอกสีขาว แดง และส้มในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
 
          
สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ
          รวบรวมพรรณไม้หายาก 46 ชนิด   ที่บานออกดอกตลอดปี   อาทิ กรรณิการณ์   โมกซ้อน เขี้ยวกระแต  ประยงค์  กาชะลอง หอมหมื่นลี้ เป็นต้น  และภายในยังมีเรือนกล้วยไม้เพาะกล้วยไม้หายากเช่น เอื้องพร้าว เอื้องผึ้ง เอื้องคำ พงหยก ช้างกระเป็นต้น

 
     
สวนสมุนไพรและเครื่องเทศ
           สมุนไพรพื้นบ้าน ที่หายากถูกรวบรวมและอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรค ผู้ที่สนใจจะหาข้อมูลความรู้   โดยจะปลูกเป็นสวนหย่อม  มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย  พร้อมติดป้ายชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ได้แก่บอนเขียว ชงโค หนุมานนั่งแท่น ชะพลูป่า เป็นต้น

 
          
ชมทัศนียภาพรอบอ่างเก็บน้ำ
           นักท่องเที่ยว จะขับรถชมทิวทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำได้อย่างเพลิดเพลินหรือจะใช้พื้นที่บริเวณ ศาลาริมน้ำเป็นที่สำหรับกางเต็นท์พักแรม    กิจกรรมแคมป์ไฟซึ่งบริเวณดังกล่าว    อยู่ห่างจากสวน สมุนไพร 500 เมตร และมีร้านอาหารตามรายทาง

เปิด ให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. มีบ้านพัก/ เต็นท์ ร้านอาหาร และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๒๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๒๔

รถยนต์ส่วนตัว
          ออกจากสถานีขนส่งจ.เชียงราย  ผ่านไปไนท์บาซาร์  ถึงแยกสะพานดำเลี้ยวซ้ายผ่านหอนาฬิกา และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 ถึงสี่แยกประตูเมืองเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานประตูเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1211 ผ่านสี่แยกเด่นห้า  ถึงศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายระยะทาง6.5 กม. ใช้้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
 
          
รถโดยสารประจำทาง
          ไม่มีรถโดยสารประจำทางไปที่ศูนย์ฯ  ควรเช่าเหมารถสองแถว หรือสามล้อเครื่องในราคาประมาณ 50-60 บาท
ภาพที่เกี่ยวข้อง: 
ติดต่อ: 

โทรศัพท์. (053)170102
โทรสาร (053)170103
E-mail chorti@doa.go.th
http://it.doa.go.th/agrotour/chiangrai/chiangrai.html

สถานที่ตั้ง: 

ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าก๊อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::19.872267537253375,99.78048849079642 |zoom=13 |center=19.869736954314273,99.77577209472656 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel