ท่าเรือไปเกาะเต่า

ท่าเรือไปเกาะเต่า
ท่าเรือไปเกาะเต่า อยู่ในเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่สามารถเดินทางได้ทั้งจากสุราษฎร์ธานีและจากตัวเมืองชุมพร เกาะเต่าเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษ การเมือง เช่นเดียวกับเกาะตะรุเตา มีแหล่งดูปะการังที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำสามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำลึก และน้ำตื้น เกาะเต่า มีหาดทรายที่สวยงามทรายขาวละเอียด ได้แก่ หาดทรายรี หาดปะการัง อ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวเทียนนอก อ่าวลึก อ่าวโตนด

นอกจากนั้นบนเกาะยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หิน จปร. ที่หาดทรายรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2411 และ พ.ศ.2442 และพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บนแผ่นหิน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักค้างแรม เกาะเต่ามีที่พักบริการหลายแห่ง

การเดินทางไปเกาะเต่า
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะเต่าจากชุมพร สามารถจองตั๋วเรือเฟอร์รี่ออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บ Ferry Samui หรือจะใช้บริการเรือโดยสาร ดังนี้

• ท่าเรือท่ายาง   ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ  7  กิโลเมตร สามารถขึ้นรถสองแถวที่สหกรณ์หน้าตลาดเทศบาล  ตัวเมืองชุมพร ไปท่าเรือท่ายาง ใช้เวลาประมาณ  20 นาที มีเรือให้บริการดังนี้
• บริษัท รุ่งนภาทัวร์ จำกัด  มีบริการเรือนอนเป็นเรือประมง 2  ชั้น  ออกจากท่าเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร ไปหาดแม่หาดที่เกาะเต่าทุกวัน เรือออกจากท่ายางเวลา 24.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 06.00  น. ของวันรุ่งขึ้น และเที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 22.00 น. ถึงชุมพร เวลา 04.00  น.ของวันรุ่งขึ้น  ค่าโดยสารเที่ยวละ 200  บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7755 3052-4
• บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด มีเรือเฟอร์รี่ขนาด 350  ที่นั่ง ออกจากท่าเรือท่ายาง วันละ 1 เที่ยว  เวลา 07.00  น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.00  น. และมีเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 14.30  น. ถึงชุมพร เวลา 18.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 450  บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุงเทพฯ  โทร. 0 2280 8073, 02280 7897   ชุมพร โทร. 0 7750 6205 เกาะเต่า โทร. 0 7745 6274
• บริษัท เกาะเจริญ คาร์ เฟอร์รี่ มีแพยนต์ออกจากท่าเรือท่ายางไปเกาะเต่าในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 23.00  น.ถึงเกาะเต่า เวลา 05.00 น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะเต่า ในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 23.00  น. ถึงท่าเรือท่ายางเวลา 05.00  น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 300 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7758 0030, 0 1797 0276, 0 1956 5282
• ท่าเรือซีทราน อยู่บริเวณปากน้ำชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 13  กิโลเมตร  มีบริษัทเรือที่ให้บริการ คือ
• บริษัท ซีทราน ดีสคัฟเวอร์รี่ จำกัด  มีบริการเอ็กเพรส โบ๊ท ขนาด 150 ที่นั่ง และ  275  ที่นั่ง เรือออกจากท่าเรือซีทราน ชุมพร วันละ 1  เที่ยว เวลา  07.00  น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.45  น. และเที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 11.45 น. ค่าโดยสารเที่ยวละ 550 บาท บริษัท ซีทรานฯ มีรถบริการรับจากสถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งในตัวเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 0 7752 1052 กรุงเทพฯ โทร. 0 2629 3040
• ท่าเรือเร็วลมพระยา  อยู่ที่อ่าวทุ่งมะขามน้อย ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 28 กิโลเมตร  มีบริษัทเรือที่ให้บริการ คือ
• บริษัท  เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด  มีบริการเรือคาตามารัน ขนาด 250 ที่นั่ง เรือออกจากท่าเรือเร็วลมพระยา ชุมพร วันละ 2  เที่ยว เวลา 07.00  น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.30  น.  และ เวลา 13.00  น. ถึงเกาะเต่า เวลา  14.30  น.  เที่ยวกลับเรือออกจากเกาะเต่า วันละ 2  เที่ยวเช่นกัน คือเวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 11.30  น. และเวลา 14.30 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาทต่อเที่ยว
• บริษัท เรือเร็วลมพระยามีรถบริการรับจาก สถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งในตัวเมืองชุมพร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 7755 8212-3  กรุงเทพฯ โทร. 0 2629 2569-70 เกาะเต่า โทร. 0 7745 6176
ประเภทข้อมูล: 
ข้อมูลจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel