ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์ เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ โดยก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี ๔ กิโลเมตร จะมีทางแยกด้านขวาไปด่านเจดีย์สามองค์ เป็นระยะทางประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอดสาย พระเจดีย์สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไป ก่อนเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า

ต่อมาใน ปีพ.ศ.๒๔๗๒ พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้าน ก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ด่านเจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพ ที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าไปชมตลาดพญาตองซู ในเขตประเทศพม่า ชมตลาดชายแดนซึ่งมีสินค้าของพม่าจำหน่าย โดยเสียค่าผ่านด่าน ชาวไทย ๒๕ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐ เหรียญสหรัฐ (สามารถนำรถเข้าไปได้ราคาคันละ ๕๐ บาท) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สถานที่ตั้ง: 

ต.หนองลู จ.กาญจนบุรี

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::15.305346413812767,98.40024948120117 |zoom=11 |center=15.276567847176988,98.45123291015625 |width=400px |height=400px |control=Large |type=Map]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel