เที่ยวสวนสาธารณะ

สวนฮับโปเอน (Happoen Garden) โตเกียว, ญี่ปุ่น
ลานสาธารณะริมแม่น้ำโขงบึงกาฬ
Canopy Walkway  สะพานศึกษาเรือนยอดไม้ จ.ตรัง
พาเที่ยวชม สวนมิ่งมงคล(Ming Mongkol Park) จุดแวะพักรถถนนมิตรภาพ สระบุรี
หนองตะเคียน และ สวนกรมหลวงชุมพรฯ สัตหีบ
บึงสีไฟ เที่ยวพิจิตรต้องมา
อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
บึงฉวาก
พญานาค สงขลา
สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดนราธิวาส
สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
แหลมพยอม
บึงพลาญชัย
สวนสาธารณะพญาแถน
บึงบอน
ทุ่งศรีเมือง
สวนสาธารณะ และ หาดทรายทองศรีโคตรบูร
อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
สวนสาธารณะ หนองประจักษ์ศิลปาคม
อุทยานเบญจสิริ