โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines)

โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ ...โบสถ์ทั้ง ๔ หลังซึ่งหลังแรกสร้างโดยชาวสเปนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) นั้นตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย และมิอากาโอ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือการแสดงความเป็นบาโรคของยุโรปโดยช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์

ที่ตั้ง : ละติจูด : 14.59 องศา     ลองติจูด : 120.97 องศา


ภาพจาก http://whc.unesco.org/


แผนที่ Google map: 
Javascript is required to view this map.

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel