มาเที่ยวอ.นาแห้ว ของฝากแนะนำคือ แมคคาเดเมียและสตอเบอรี่

มาเที่ยวอ.นาแห้ว จังหวัดเลย สะดุดตาขอแนะนำของฝากคือ แมคคาเดเมียและสตอเบอรี่ ครับ เพราะที่อำเภอนาแห้ว เป็นพื้นที่สูงและต้องเรียกว่าสูงที่สุดของภาคอีสาน 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล หน้าหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยก็หนาวสะใจประมาณ 4-20องศา ทำให้เป็นพื้นที่เหมาะกับการปลูกทั้งสตอเบอรี่ และ แมคคาเดเมีย จนกลายเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของคุณภาพจนต้องแนะนำกัน และยังสามารถท่องเที่ยวชมไร่สตอเบอรี่ หรือชมการปลูกแมคคาเดเมียได้อีกด้วย

แมคคาเดเมีย นาแห้ว (OTOP ระดับ5ดาว)
ในอำเภอนาแห้วปลูกแมคคาเดเมีย รวมกันกว่า 7,000 ไร่ ถือว่าเป็นแหล่งผลิตแมคคาเดเมียนาชั้นนำคุณภาพดีของเมืองไทย มาเที่ยวแนะนำสำหรับซื้อเป็นของฝาก สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย เลขที่ 60 หมู่ 5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย หรือโทร.089 841 1374


ลูกแมคคาเดเมีย


แมคคาเดเมียอบเกลือ


แมคคาเดเมียช๊อคโกแลต

คลิปวีดีโอ

สตอเบอรี่ นาแห้ว 
ที่บ้านห้วยน้ำผัก และหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา มีพื้นที่ปลูกสตอเบอรี่ ที่มีชื่อเสียงและมากที่สุดในอำเภอนาแห้ว พื้นที่รวมกันกว่า 50 ไร่ โดยทั้งสองหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และซื้อสตอเบอรี่สดๆจากไร่ โดยสตอเบอรี่จะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าหนาว 4-20 องศาเซลเซียส มาเที่ยวนาแห้วแนะนำเป็นของฝากคุณภาพ
แผนที่แสดงที่ตั้ง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel