การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินอะไรบ้าง ช่วงนี้ถึงมีนาคม63 จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

Boysadoodta's picture
(20 ก.พ.2563) นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผู้โดยสารลดการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ การบินไทยจึงได้ปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง และปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร โดยได้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปยังประเทศจีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, บังกลาเทศ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้


1. เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 614/615 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 674 ระหว่างวันที่ 1-28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 675 ระหว่างวันที่ 2-29 มี.ค. 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 662/663 ระหว่างวันที่ 1-28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 664/665 ของวันที่ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 มี.ค. 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - กวางโจว

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 668/669 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 678/679 ระหว่างวันที่ 1-28 มี.ค. 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยเหมิน

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 610/611 ของวันที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มี.ค. 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - คุนหมิง

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 612/613 ระหว่างวันที่ 1-28 มี.ค.2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - เฉิงตู

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 618/619 ของวันที่ 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28 มี.ค. 2563

2. เส้นทางบินสู่ฮ่องกง

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 602 ระหว่างวันที่ 2-28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 603 ระหว่างวันที่ 3-29 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 606/607 ระหว่างวันที่ 1-28 มี.ค. 2563

3. เส้นทางบินสู่ไต้หวัน

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ไทเป

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 632/633 ของวันที่ 24 ก.พ. และวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 มี.ค. 2563

4. เส้นทางบินสู่ญี่ปุ่น

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - นาโกยา

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 646 ของวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 647 ของวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19 มี.ค. 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 648/649 ของวันที่ 2, 5, 9, 12, 16, 19 มีนาคม 2563

5. เส้นทางบินสู่เกาหลี

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - โซล

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 688 ของวันที่ 26, 28, 29 ก.พ. และวันที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 689 ของวันที่ 27, 29 ก.พ. และวันที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 มี.ค. 2563
เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ปูซาน

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 650/651 ของวันที่ 20, 26, 27 ก.พ., 5, 6, 12, 13, 19, 26 มี.ค. 2563

6. เส้นทางบินสู่สิงคโปร์

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 401 ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 402 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 29 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 407/408 ของวันที่ 20, 21, 23, 24, 27, 28 ก.พ. และวันที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 413/414 ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 28 มี.ค. 2563

7. เส้นทางบินสู่ฟิลิปปินส์

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - มะนิลา

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 620/621 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 624/625 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มี.ค. 2563

8. เส้นทางบินสู่ประเทศบังกลาเทศ

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ธากา

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 339 ของวันที่ 25, 26, 28, 29 ก.พ. และระหว่างวันที่ 1-28 มี.ค. 2563
เที่ยวบินที่ ทีจี 340 ของวันที่ 26, 27, 29 ก.พ. และระหว่างวันที่ 1-29 มี.ค. 2563

9. เส้นทางบินสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ดูไบ

ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 517/518 ของวันที่ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 มี.ค. 2563

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ปรับลด ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง